Registrácia

Zadajte vaše prihlasovacie meno (napr. pavol24, min. 6, max. 10 znakov)
Dĺžka hesla 6 až 32 znakov. Heslo musí obsahovať minimálne jedno veľké písmeno, jedno malé písmeno a jedno číslo. Heslo nemôže začínať alebo končiť medzerou.
Zadajte vašu e-mailovú adresu. Na vašu e-mailovú adresu vám bude zaslaný link pre overenie.
Zadajte vaše telefónne číslo vo formáte 903123456. Pre jeho overenie vám bude zaslaný SMS kód.
1

Vyplňte registračný formulár

Zvoľte si prihlasovacie meno a heslo a uveďte vašu e-mailovú adresu a telefónne číslo.

2

Overenie telefónneho čísla

Zadajte SMS kód, ktorý vám bol zaslaný na vami uvedené telefónne číslo. Telefónne číslo môže byť registrované len na jednom hráčskom konte.

3

Dokončenie registrácie

Dokončite registráciu kliknutím na link, ktorý vám bol zaslaný na vašu e-mailovú adresu.