Informácia pre používateľov kreditných kariet

Využitie služby „predplateného hráčskeho konta“, t.j. využívanie online stávkovania, môže byť v rozpore s právnym poriadkom štátu, v ktorom máte miesto Vášho bydliska. V prípade, že je tomu tak, nemôžete využívať službu „predplateného hráčskeho konta“ a vykonávať stávky do hier a lotérií prevádzkovaných spoločnosťou TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. cez internet, a zároveň nemôžete vykonať ani platbu pri nákupe bodov prostredníctvom služby „cardPay“. V prípade, že tak urobíte, potvrdzujete, že v krajine, kde je Vaše terajšie bydlisko, je umožnené zúčastňovať sa hier a lotérií prostredníctvom podávania stávok cez internet.

Upozorňujeme Vás, že je vhodné uchovať si doklady a potvrdenia týkajúce sa realizácie platby pre účely reklamácie.

Tým, že uzatvoríte stávku prehlasujete, že poznáte zákony krajiny, v ktorej máte terajšie bydlisko, týkajúce sa hier a lotérií a svojím konaním ich neporušujete.

Transakcie typu "gambling" resp. "quasi-cash" sa overujú voči limitu výberu v hotovosti a nie voči celkovému limitu platobnej karty.

Hore