Prihlásiť Registrovať

Právne informácie


Kopírovanie, distribúcia a akákoľvek forma publikovania alebo iného používania textových a grafických materiálov spracovaných na stránke www.tipos.sk , ako aj na všetkých jej podstránkach je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.. v súlade so zákonom 618/2003 Z.z. (Autorským zákonom) a zákonom 171/2005 Z.z. (Zákon o hazardných hrách)

Akékoľvek otázky týkajúce sa podmienok a možností kopírovania a ďalšieho šírenia týchto materiálov konzultujte s odborom marketingu, tel. 02 59419111, fax 02 54791576.

Všetky informácie vrátane vyžrebovaných čísiel publikované na www.tipos.sk a jej podstránkach majú informatívny charakter a sú zverejňované bez záruky. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.. nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by vznikli použitím týchto informácií.

V prípade problémov či otázok nás kontaktujte na:

18177, 18277 info@tipos.sk Reklamácie a podnety