Právne informácie


Kopírovanie, distribúcia a akákoľvek forma publikovania alebo iného používania textových a grafických materiálov spracovaných na stránke www.tipos.sk, ako aj na všetkých jej podstránkach je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. podľa zákona 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení a zákona 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Akékoľvek otázky týkajúce sa podmienok a možností kopírovania a ďalšieho šírenia týchto materiálov konzultujte so Sekciou marketingu a predaja , tel. +421 2 59 419 111, fax +421 2 54 791 576.


Všetky informácie vrátane vyžrebovaných čísiel publikované na www.tipos.sk a jej podstránkach majú informatívny charakter a sú zverejňované bez záruky. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by vznikli použitím týchto informácií.


V prípade problémov či otázok nás kontaktujte na:

18177, 18277 info@tipos.sk / tipos@tipos.sk Reklamácie a podnety